Huurvoorwaarden Pay later Rental


1. Reservatievoorwaarden

1.1 Deze overeenkomst vormt geen contract voor het leveren van autoverhuurdiensten. De verhuurdiensten (de "verhuurdiensten") worden geleverd onder een aparte huurovereenkomst die moet worden gesloten met het lid van het Avis Rent A Car systeem dat de wagen levert ("de lokale leverancier"). U dient deze overeenkomst aan te gaan wanneer u uw wagen afhaalt. U moet zich ook houden aan de standaardvoorwaarden van Avis en de vereiste rijvaardigheid hebben.

1.2 Voor Pay Now reservaties sluit u deze overeenkomst met Avis Finance Company Ltd ("AFC") (zie hierna beschreven Voorwaarden voor Pay Now).

1.3 Voor Pay Later reservaties sluit u deze overeenkomst met de lokale leverancier (zie hierna beschreven Voorwaarden voor Pay Later).


2. Pay Later reservaties

2.1 Door de 'akkoord'-knop binnen dit reservatieproces aan te vinken, sluit u enkel deze overeenkomst met de lokale leverancier en bent u gebonden aan de voorwaarden ervan. De huurdiensten vallen onder een aparte huurovereenkomst die met de lokale leverancier gesloten moet worden.

2.2 Als u uw reservering niet annuleert voordat de huur van start gaat of als u het voertuig niet ophaalt binnen 24 na de reserveringstijd zoals vermeld in de reservering, dan zal er een non-cancellation toeslag van €50, £40 of 70CHF (afhankelijk van het land van huur) inclusief BTW van toepassing zijn. Dit ter compensatie van de gemaakte kosten door de verhuurder.

2.3 Ingeval u een niet-annulatievergoeding wordt aangerekend wegens een geval van overmacht, zoals een natuurramp, een terroristische aanslag, een overheidsbeslissing, oorlog, oproer, opstand, een embargo of een arbeidsgeschil, hebt u recht op terugbetaling, op vertoon van het gepaste bewijs aan de lokale leverancier.

3. Wijzigen van Pay Later reservaties
3.1 Afhankelijk van de beschikbaarheid kunt u uw reservatie op elk ogenblik tot het tijdstip van de huur wijzigen via deze site of door te bellen naar het Avis callcenter op het nummer 070223001.


4 Algemeen

4.1 Niets in deze Voorwaarden beperkt uw statutaire rechten met betrekking tot een terugbetaling.

4.2 AFC of de lokale leverancier in voorkomend geval zijn aansprakelijk voor directe verliezen die u lijdt doordat AFC of de lokale leverancier inbreuk maakt op deze overeenkomst, wanneer deze verliezen een te voorzien gevolg zijn van de inbreuk in de desbetreffende omstandigheden. Verliezen zijn te voorzien wanneer AFC of de lokale leverancier en u ze kunnen voorzien op het tijdstip van de reservatie. AFC of de lokale leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte verliezen die een neveneffect zijn van het hoofdverlies of de hoofdschade en die door AFC of de lokale leverancier en u niet te voorzien zijn (zoals winstderving of het missen van een kans).