Wettelijke voetnoot


Avis Belgium N.V. heeft de nodige zorg besteed aan haar Webpagina's. Toch zou het kunnen dat bepaalde Webpagina's onvolledig, niet up-to-date of onjuist zijn.

Avis Belgium N.V. en de werknemers garanderen op geen enkele wijze de juistheid en de volledigheid van de geleverde informatie.

Avis Belgium N.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de vermelde prijzen, beschikbaarheid en huurvoorwaarden die vermeld worden.
Avis Belgium N.V. wijst in het bijzonder alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die, op om het even welke manier, door het gebruik van internet en van de webpagina's van Avis Belgium N.V. zou kunnen veroorzaakt worden aan de gebruikers en aan derden.

Avis Belgium N.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan haar webpagina's. Avis is een gedeponeerd merk. Andere producten, diensten, merken en procédés die vermeld worden op de Webpagina's zijn beschermd door contracten met de betrokken bedrijven of door de bedrijven zelf.
Avis Belgium N.V. wendt deze producten aan om verscheidene diensten te kunnen leveren.
Avis Belgium N.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor de diensten die door deze andere bedrijven geleverd worden.