Wijzigen/annuleren van een reservering
Klik hier voor hulp
Gelieve uw achternaam en reserveringsnummer in te vullen om uw reservering te tonen en deze vervolgens te wijzigen of te annuleren.

Achternaam: Klik hier voor hulp
Reserveringsnummer: Klik hier voor hulp
Bent u uw reserveringsnummer vergeten? Klik hier voor verdere instructies.

Indien u een wijziging in de naam van de bestuurder, de ophaalplaats en/of de ophaaldatum of -tijd wilt doorvoeren in een bestaande reservering, dan dient u de gehele reservering te annuleren en een nieuwe te plaatsen. Houdt u er echter rekening mee dat een wijziging invloed kan hebben op de beschikbaarheid van de huurauto en het huurtarief.